Konto oko bonus
konto oko bonus

Rachunki te muszą być prowadzone w złotówkach.
Do.ING nalicza odsetki każdego dnia, ale dopisujemy je do rachunku w różnych terminach.Oferta obejmuje tylko środki dla salda poniżej 100 000.Posiadasz Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN, Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct w PLN, Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w PLN lub Dream Saver w PLN.Promocja skierowana jest do obecnych, indywidualnych klientów ING Banku Śląskiego, którzy posiadają przynajmniej jeden z wymienionych dalej rachunków: Otwarte Konto Oszczędnościowe, Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct, Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium, Dream Saver.Obecni klienci banku, którzy już raz skorzystali z podwyższonego, promocyjnego oprocentowania w ramach Otwartego Konta Oszczędnościowego, wciąż mogą uzyskać 2,5-procentowe oprocentowanie swoich depozytów w ramach promocji Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus.W połączeniu z kontem osobistym w ING Banku Śląskim staje się w zasadzie zupełnie bezpłatny.Z oferty specjalnej "OKO Bonus" można skorzystać do 7 listopada 2018.Oprocentowanie może i nie najwyższe w porównaniu z tradycyjnymi lokatami ale za to nie traci się go przy podejmowaniu środków, aby tylko saldo.02.2014.Analiza warunków i opinie klientów.Misją instytucji jest "rozwijanie i umacnianie pozycji w polskim sektorze bankowym poprzez dostarczanie zintegrowanych usług finansowych oraz zachowanie charakteru banku zorientowanego na klienta".W przypadku depozytów dzielonych.2,5 na nowo otwartym rachunku, jeżeli zakładasz Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO) po raz pierwszy, możesz liczyć na podwyższone oprocentowanie - 2,5 w skali roku przez 4 miesiące w ramach promocji "Bonus na start".Szczegółowa ocena usług, dodaj opinię o Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus w PLN.
Niestety, po ostatnich obniżkach standardowe oprocentowanie nie jest już tak atrakcyjne jak kiedyś.Na wakacje czy samochód.Agnieszka Kondracka, w dniu, ocena: Szybko, elastycznie i bez utraty oprocentowania!ING nie zapomina jednak o obecnych klientach: osoby, które już wcześniej założyły OKO, mogą liczyć na inną ofertę specjalną o podobnych parametrach - OKO Bonus.Instytucje, oddziały, produkty, instytucje, oddziały, produkty, iNG Bank Śląski.Wniosek o rachunek oszczędnościowy wraz z kontem osobistym możesz złożyć na tej stronie banku.Kto może wziąć udział w ofercie specjalnej OKO Bonus?Na warunkach określonych w Regulaminie oferty specjalnej Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus.Oferta obwiązuje do 7 listopada 2018.
Osoby, które zakładają OKO po raz pierwszy - osoby takie nie posiadały także innych wersji tego rachunku oszczędnościowego: Direct i Premium, a także rachunku Dream Saver; osoby, które co prawda założyły już kiedyś OKO (lub wspomniane wyżej warianty ale: nie wykazywały aktywności na tym rachunku.Dla nowych środków na Otwartym Koncie Oszczędnościowym przez 4 miesiące w ramach promocji Bonus na Start obowiązuje oprocentowanie promocyjne w wysokości 2,5 w skali roku do kwoty 100 000 zł i 0,7 w skali roku dla nadwyżki powyżej kwoty 100 000.
Otwarte Konto Oszczędnościowe standardowo oprocentowane jest na 0,7 w skali roku, jednak na nowo otwartym koncie klienci otrzymają gwarantowane, promocyjne oprocentowanie środków 2,5 przez 4 miesiące w ramach akcji "Bonus na start" (w stosunku rocznym; po tym okresie oprocentowanie zmniejsza się do standardowego).

Sitemap